yenifilmfonu

Kasım’da Neler Yaptık

Yeni Film Fonu isimli bir fona başvurduk. Kendilerini tanımladıkları cümlelerin, bizim filmimizle paralel olduğunu gördük: “Yeni Film Fonu kendimizle, birbirimizle ve gezegeni paylaştığımız diğer canlılarla barış içinde yaşayabildiğimiz bir dünyanın hayaliyle yola çıkıyor. Değişime yol açan, en geniş tanımıyla insan haklarını, eşitlik ve özgürlüğü ilke edinen, azınlığın sesi olan dayanışmacı filmlere destek oluyor.” Gerekli belgeleri hazırladık ve[…]